Impresum

Údaje odpovídají § 5 zákona o elektronických komunikací NSR

Dagmar Loibl
übersetzen & dolmetschen
Rathausplatz 2
D-94259 Kirchberg im Wald

Kontakt

Tel.: +49 (0) 9927 9508 920
Fax: +49 (0) 9927 9508 919
Mobil: +49 (0)151 16942297
Mail: info@uebersetzungen-loibl.de

VAT-ID: DE304852765

Podle § 55 odst. 2 Státní smlouvy o rozhlase a médiích NSR za obsah odpovídá:

Frau
Dagmar Loibl

Rathausplatz 2 

D-94259 Kirchberg im Wald

Nejsem ochotna či povinna se zúčastnit řízení o urovnání sporů před orgánem pro smírčí řízení.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelka služeb jsem podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických komunikací NSR odpovědna za vlastní obsahy na těchto internetových stránkách. Podle § 8 až 10 1 zákona o elektronických komunikací NSR nejsem však jako poskytovatelka služeb povinna sledovat a kontrolovat či hledat okolnosti k předávaným či uloženým cizím informacím, které upozorňují na protiprávní činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. V případě zjištění konkrétního porušení zákona okamžitě tento obsah odstraním.

Odpovědnost za externí odkazy (linky)

Moje nabídka obsahuje odkazy (tzv. linky) na na externí webové stránky třetích stran („externí odkazy“) na jejichž obsahy nemám žádný vliv. Proto také nemohu převzít odpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsahy připojených internetových stránek je odpovědný jejich provozovatel. V době připojní externích odkazů nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Neustálá kontrola obsahů připojených internetových stránek není bez konkrétního důvodu možná. V případě zjištění porušování zákonných předpisů budou tyto externí odkazy okamžitě odstraněny. 

Autorská práva

Obsahy na těchto stránkách, které vypracovala provozovatelka stránek, podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, přepracování, šíření a všechny způsoby využití mimo omezení autorským právem je možné pouze s písemným souhlasem příslušného autora příp. zhotovitele. Stahování a kopírování těchto stránek je dovoleno pouze k soukromým nekomerčním účelům.

U obsahů na těchto stránkách, které nebyly vyhotoveny provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Obsahy třetích stran jsou zvlášť označeny. Pokud byste přesto narazili na porušení autorských práv, tak Vás prosím o příslušné upozornění V případě zjištění porušení zákona budou takové obsahy neprodleně odstraněny.