Překlady
tlumočení

Dagmar Loibl

Němčina ↔ Čeština
Čeština ↔ Němčina
Slovenština → Němčina

Služby

Potřebujete přeložit dokument nebo tlumočit jednání? Obraťte se na mě s důvěrou.

Zásluhou mnohaletých zkušeností a průběžného doplňování znalostí nabízím profesionalitu a spolehlivost v oboru překládání a tlumočení.

Tlumočím obchodní jednání, přednášky, na veletrzích, na úřadech nebo i soukromé záležitosti. Překládám a tlumočím v obou směrech:

Übersetzen Tschechisch - Deutsch

Z češtiny do němčiny nebo
z němčiny do češtiny

 

 

Překládám také ze slovenštiny do němčiny a češtiny

Používám překladatelský software Translation Memory SDL Trados. Tento program umožňuje zachovat jednotnou terminologii nebo od zadavatele terminologii převzít. Tím se zvyšuje úroveň kvality překladů.

Vyhotovený překlad obdržíte v žádaném formátu (např. MS Word, Excel, PowerPoint nebo PDF).

Pravidelně se účastním školících seminářů, abych byla o všech změnách a novinkách týkající se překladatelské činnosti aktuálně informovaná.

Němčina
Čeština

SLUŽBY

Překlady

 • technická dokumentace
 • návody a příručky
 • prospekty a katalogy
 • internetové stránky a prezentace
 • právní texty, smlouvy, obchodní podmínky
 • finanční závěrky
 • korespondence
 • tiskové články, literatura
 • ostatní texty dle poptávky

Tlumočení

 • obchodní jednání
 • výstavy a veletrhy
 • přednášky a školení
 • na úřadech
 • pro soukromé osoby

Korektura textu

Rešerše, vyřizování cizojazyčné agendy

Výuka němčiny a češtiny pro německy mluvící zájemce

Übersetzen und Dolmetschen in Frankfurt

Němčina - Čeština
Tlumočení a překlady