Překlady
tlumočení

Dagmar Loibl

Němčina ↔ Čeština
Čeština ↔ Němčina
Slovenština → Němčina

Překlady a tlumočení
profesionálně, odborně a spolehlivě

Dagmar Loibl - Dolmetscherin, Übersetzerin, Deutsch, Tschechisch

Německý jazyk je nejrozšířenějším mateřským jazykem obyvatel Evropské unie. Německy mluví přibližně 98 miliónů lidí na celém světě. Výměna informací mezi zeměmi je často velmi obtížná.

Jsem překladatelka a tlumočnice německého jazyka s mnohaletou zkušeností. Žiji v Německu, ale mým mateřským jazykem je čeština. Mojí hlavní činností je překládání, korektura textů, tlumočení a výuka jazyků. Používám překladatelský software jehož pomocí jsem schopná zajistit jednotnou terminologii, která je velmi důležitá pro zajištění kvality výrobků a také v komunikaci mezi obchodními partnery.

Karlsbrücke in Prag - Tschechien

Mé dlouhodobé působení v německy mluvící zemi (od roku 1998) mi napomáhá rozvíjet interkulturní kompetence a lépe zažít německý jazyk. Pravidelně se účastním vzdělávacích seminářů a školení, která mi pomáhají konstantně udržovat kvalitu a správnost překladů.

Překládám texty a dokumenty gramaticky a stylisticky správně s užitím vhodné terminologie. Všechny vypracované překlady do němčiny jsou s korekturou rodilého mluvčího.

Jsem profesionální a flexibilní, ochotná vyhovět Vašim speciálním požadavkům. Mou práci oceňují nejen soukromé osoby a společnosti podnikající v různých oborech, ale i státní úřady.

Velký důraz kladu na kvalitu mých služeb. Všechny zakázky provádím kompetentně a v dohodnutých termínech. Diskrétní a důvěrné zacházení s Vašimi údaji je pro mě samozřejmostí.

Němčina
Čeština

SLUŽBY

  • Překlady
  • Tlumočení
  • Korektura textů
  • Rešerše a poradenství
  • Vyřízení cizojazyčné agendy
  • Výuka němčiny a češtiny pro německy mluvící zájemce

Kontakt

dagmarloibl

překlady & tlumočení

Rathausplatz 2
D-94259 Kirchberg im Wald

Tel.: +49 (0) 9927 9508 920
Fax: +49 (0) 9927 9508 919
Mobil: +49 (0)151 16942297

info@uebersetzungen-loibl.de
www.uebersetzungen-loibl.de

Deutschlandweit dolmetschen und übersetzen

Němčina - Čeština
Překlady a tlumočení