Překlady
tlumočení

Dagmar Loibl

Němčina ↔ Čeština
Čeština ↔ Němčina
Slovenština → Němčina

Impresum

Překlady & tlumočení

Dagmar Loibl
Rathausplatz 2
D-94259 Kirchberg im Wald


Telefon: +49 (0)9927 1417
Telefax: +49 (0)9927 1417

E-Mail: info@uebersetzungen-loibl.de

Odpovědnost za obsah

Obsah mých stránek byl vypracován s velkou pečlivostí, přesto nemohu převzít odpovědnost za správnost, úplnost a aktualitu obsahů. Jako poskytovatel služeb jsem podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických komunikací (SRN) odpovědná za vlastní obsah na těchto stránkách dle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 zákona o elektronických komunikací nejsem jako poskytovatel služeb povinna cizí předané nebo uložené informace sledovat nebo zkoumat stavy, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstranění nebo zablokování užití informací dle všeobecných zákonů zůstávají nedotčeny. Taková odpovědnost je možná teprve od data zjištění konkrétního porušení zákona. V případě zjištění odpovídajících porušení zákona neprodleně tyto obsahy odstraním.

Odpovědnost za linky

Má nabídka obsahuje linky externích webových stránek třetích stran, na jejichž obsahy nemám žádný vliv. Proto nemohu převzít odpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsahy stránek linků je vždy odpovědný příslušný subjekt provádějící nabídku nebo provozovatel stránek. Stránky linků byly v době odkazů na ně zkontrolovány na možná porušení práv. Protiprávní obsahy nebyly v době odkazů na linky patrné. Stálá obsahová kontrola stránek linků bez konkrétních důvodů porušení práva není možná. V případě zjištění porušení zákona tyto linky neprodleně o dstraním.

Autorské právo

Obsahy na těchto stránkách, které vypracovala provozovatelka stránek, podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, přepracování, šíření a všechny způsoby zhodnocování mimo omezení autorským právem musí mít písemný souhlas příslušného autora příp. zhotovitele. Stahování a kopírování této stránky je dovoleno pouze k soukromým nekomerčním účelům. U obsahů na těchto stránkách, které nebyly vyhotoveny provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetí osoby. Obsahy třetí osoby jsou zvlášť označeny. Pokud byste přesto narazili na porušení autorských práv, tak Vás prosím o příslušný odkaz. V případě zjištění porušení zákona neprodleně takové obsahy odstraním.

Ochrana údajů

Užití mých webových stránek je zpravidla možné bez udání osobních údajů. Pokud budou na mých stránkách udány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak, pokud možno dobrovolně. Tyto údaje nebudou předány dále třetí osobě bez výslovného souhlasu .

Poukazuji na to, že přenos dat v internetu (např. při komunikaci přes e-mail) může mít nedostatky v zabezpečení. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetí osoby je nemožná.

Užití kontaktních údajů zveřejněných v rámci impresa třetí osobou k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto výslovně zamítá. Provozovatelka stránek si výslovně vyhrazuje právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, příp. spamových e-mailů.

Bildnachweis:
© Jan Engel - Fotolia.com

Návrh a realizace: Webdesign-Molz

Němčina
Čeština

Kontakt

dagmarloibl

překlady & tlumočení

Rathausplatz 2
D-94259 Kirchberg im Wald

Tel.: +49 (0) 9927 9508 920
Fax: +49 (0) 9927 9508 919
Mobil: +49 (0)151 16942297

info@uebersetzungen-loibl.de
www.uebersetzungen-loibl.de