Překlady
tlumočení

Dagmar Loibl

Němčina ↔ Čeština
Čeština ↔ Němčina
Slovenština → Němčina

Ceny

K překladatelské činnosti patří také rešerže a konzultace s odborníky.

Základem výpočtu ceny za překlad je celkový počet normovaných stran (NS) cílového textu – vyhotoveného překladu (1NS = 1800 znaků včetně mezer). Pevnou cenu za překlad je možné stanovit po předložení kompletního dokumentu.

Pošlete mi Vaší poptávku / text nebo dokument, který je třeba přeložit na e-mailovou adresu, nebo mi zavolejte a já Vám vypracuji během krátké doby cenovou nabídku.

Tlumočení – dle délky v hodinách plus náklady na dopravu (příp. ubytování). Do doby tlumočení se započítává celá doba, kterou je tlumočník k dispozici včetně přestávek.


Cena za výuku – dle počtu vyučovacích hodin

Statue in Berlin

Má nabídka:

Vystavím Vám cenovou nabídku a Vy máte možnost porovnat cenu a výkon! Cenová nabídka je vždy individuální, cena transparentní a závazná.

Cenovou nabídku vypracuji zpravidla během jednoho pracovního dne. Fakturovaná cena odpovídá potvrzené nabídce.

 

Němčina
Čeština

CENY

Překlad

Cena za překlad se odvíjí od:

  • obtížnosti textu
  • oboru
  • termínu dodání
  • délky textu
  • náročnosti na úpravu např. grafické prvky
Deutschlandweit dolmetschen und übersetzen

Německy – česky – slovensky
překlady a tlumočení